Runinskrifter.net

319

Även känd som B 824, L 912.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A9B1C9F1
Kors 2: A7?B2C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 58′ 41.5″16° 45′ 22.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65399971554691
SWEREF99TM
xy
6538950600951
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6009516538950
GeoHash
u67zt29kyk
GeoDNA
eaagcgtccccatgtgatattc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 57′ 20.6″16° 44′ 54.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65374871554277
SWEREF99TM
xy
6536436600567
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6005676536436
GeoHash
u67zmhecbq
GeoDNA
eaagcgtccccgcaggctttaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Sannerby (nu Stäringe)
Socken:
Årdala socken
Härad:
Villåttinge härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025818 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025817 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X1314-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1922-05-25
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: