Runinskrifter.net

2

Även känd som B 712, L 916.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C4D1E7, E9F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 59′ 33.0″17° 9′ 51.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65419961578138
SWEREF99TM
xy
6541231624365
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6243656541231
GeoHash
u6kpwe6b0p
GeoDNA
eaagctgaaaccgtaatattgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Axala
Socken:
Björnlunda socken
Härad:
Daga härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runskrift vid Axala år 1933 – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1933
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Flyttblock vid Axala år 1933 – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1933
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: