Runinskrifter.net

164

Även känd som B 822, L 884.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C7, C11D4E6, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 49′ 44.4″16° 56′ 6.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65235381565270
SWEREF99TM
xy
6522625611724
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6117246522625
GeoHash
u6kn9m7zen
GeoDNA
eaagctgaaagatatatcccac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Spånga
Socken:
Råby-Rönö socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Ornamentiken är ett skepp där masten är ett konstfullt kors. Brate anger Råby sn.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sö164 Spånga – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1928-06-08
PD
URI | Kringla | Källa
SLM M025413 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-298 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025414 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-314 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-270 – Sörmlands museum; 1959
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025415 – Sörmlands museum; 1960
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025416 – Sörmlands museum; 1960
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM B1-129 – Foto: Press & Reportagebilder; Press & Reportagebilder; 1976-04-22
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö164 Spånga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö164 Spånga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö164 Spånga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö164 Spånga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö164 Spånga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö164 Spånga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö164 Spånga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-29
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: