Runinskrifter.net

154

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C10, C11D1E6, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 52′ 11.9″17° 3′ 40.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65282331572463
SWEREF99TM
xy
6527404618858
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6188586527404
GeoHash
u6knuhzw7z
GeoDNA
eaagctgaaataaagtcccagt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 18.4″17° 1′ 35.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65321081570384
SWEREF99TM
xy
6531253616733
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6167336531253
GeoHash
u6kp57q70f
GeoDNA
eaagctgaaaattgcctagcag

Lokalisering:

Placering:
Nu vid Lindö.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skarpåker
Socken:
Runtuna socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A7-224 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö154 Skarpåker – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1928-07-29
PD
URI | Kringla | Källa
Sö154 Skarpåker – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1930-06-18
PD
URI | Kringla | Källa
SLM M025392 – Sörmlands museum; 1960
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: