Runinskrifter.net

147 †

Även känd som B 801, L 881.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C9, C10D1E6, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 53′ 20.1″17° 4′ 3.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65303501572791
SWEREF99TM
xy
6529525619160
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6191606529525
GeoHash
u6kph2kkb6
GeoDNA
eaagctgaaacgggttgaatga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Glåttra
Socken:
Runtuna socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: