Runinskrifter.net

Öl 56

Även känd som B 1077, L 1291, BN 170.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A7B3C9, C10D3F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 6′ 41.2″16° 59′ 12.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63323121571584
SWEREF99TM
xy
6331544620316
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6203166331544
GeoHash
u6hhfsc66d
GeoDNA
eaagctggaggcacggacgcgt

Lokalisering:

Placering:
2 fragment på Kalmar läns museum (KLM 45211:1-2), ett i sakristian (SHM 29400:V:19).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Källa ödekyrka
Socken:
Källa socken
Härad:
Åkerbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Endast tre fragment bevarade.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Källa gamla kyrka – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1941-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
ÖlNf Källa Ödekyrka (2 objekt) – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-05-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖlNf Källa Ödekyrka (2 objekt) – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-05-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Källa nya kyrka – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2019-02-13
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: