Runinskrifter.net

Öl 36

Även känd som B 1055, B 1079, L 1306, BN 68.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C9, C10D5E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 42′ 39.3″16° 42′ 19.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62874501555124
SWEREF99TM
xy
6286505604391
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6043916286505
GeoHash
u65fs5ukyx
GeoDNA
eaagcgtttctaggacaaattc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bjärby
Socken:
Runstens socken
Härad:
Runstens härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Öl36 Bjärby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl36 Bjärby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: