Runinskrifter.net

Öl 28

Även känd som Liljegren 1307, BN 58.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B2C1D1E3?F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 36′ 2.0″16° 38′ 14.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62751091551101
SWEREF99TM
xy
6274121600515
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6005156274121
GeoHash
u65cfxff55
GeoDNA
eaagcgttttacacaacatcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gårdby kyrkogård
Socken:
Gårdby socken
Härad:
Möckleby härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Öl28 Gårdby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-06-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gårdby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-06-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Öl28 Gårdby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-06-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gårdby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-06-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Öl28 Gårdby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-05-25
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: