Runinskrifter.net

U ATA4027/61

Förhållanden:

Är ett fragment av U 63.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 29.8″17° 54′ 42.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65875541619696
SWEREF99TM
xy
6587276665358
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6653586587276
GeoHash
u6s9zegj1s
GeoDNA
eaagctagtgccctaaccagag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Utgör del av U 63.

Objekt URI: