Runinskrifter.net

U Fv1993;230

Förhållanden:

Är ett fragment av U 6.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 49.4″17° 33′ 18.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65801511599601
SWEREF99TM
xy
6579632645359
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6453596579632
GeoHash
u6s3x2z0th
GeoDNA
eaagctaggtcctgttccggta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Utgör en del av U 6.

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ny Björn Gustafsson, 2007-03-22, SHMM; SHMM; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ny Björn Gustafsson, 2007-03-22, SHMM; SHMM; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ny Björn Gustafsson, 2007-03-22, SHMM; SHMM; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ny Björn Gustafsson, 2007-03-22, SHMM; SHMM; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-09-26, SHMM; SHMM; 2013-09-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-09-27, SHMM; SHMM; 2013-09-27
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: