Runinskrifter.net

Korsform F4, enligt Lager

F4
1010–1100
Korsform F4

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (5):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (2):