Runinskrifter.net

Material ‘olivindiabas’ (‘sten’)

Inskrifter på olivindiabas (1):