Runinskrifter.net

Material ‘konglomerat’ (‘sten’)

Inskrifter på konglomerat (2):