Runinskrifter.net

Fv1993;229

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C4, C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 14.4″16° 31′ 35.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65854071540997
SWEREF99TM
xy
6584176586713
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5867136584176
GeoHash
u6ecb54k1p
GeoDNA
eaagcgctttaaagaatgatgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Årby
Socken:
Eskilstuna (tidigare: Klosters socken)
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Funnen 1951.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid Gunnarsträl. – Sörmlands museum; 1951
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025847 – Sörmlands museum; 1951
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: