Runinskrifter.net

Fv1982;235

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4?B3C4, C10D1F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 41.2″17° 4′ 47.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65328731573444
SWEREF99TM
xy
6532055619782
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6197826532055
GeoHash
u6kphst05e
GeoDNA
eaagctgaaacggcgtatgggt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Viby
Socken:
Spelviks socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM R79-81-1 – Foto: Ulla Walukiewicz/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1981
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: