Runinskrifter.net

ATA322-1467-2011

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6D3E3, E7F3
Korsbeskrivning:
Klassificerad av redaktionen

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 16′ 8.3″17° 34′ 47.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65733451601190
SWEREF99TM
xy
6572847647030
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6470306572847
GeoHash
u6s90j94tn
GeoDNA
eaagctagtgaggagaatgata

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Vitsand, Bornhuvud
Socken:
Salems socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Hittad 2007.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SöNf07 Vitsand – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
SöNf07 Vitsand – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
SöNf07 Vitsand – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
SöNf07 Vitsand – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
SöNf07 Vitsand – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
SöNf07 Vitsand – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
SöNf07 Vitsand – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
SöNf07 Vitsand – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
SöNf07 Vitsand – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: