Runinskrifter.net

42

Även känd som B 782, L 858.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B3C6, C7, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 58.4″17° 27′ 3.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65338711594813
SWEREF99TM
xy
6533310641132
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6411326533310
GeoHash
u6krjj77gk
GeoDNA
eaagctgaaccgtagatcgcac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gillberga
Socken:
Västerljungs socken
Härad:
Hölebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Gillberga år 1958 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1958
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Gillberga år 1958 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1958
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: