Runinskrifter.net

360

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C7D4E6, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 57′ 52.4″16° 36′ 20.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65383641546057
SWEREF99TM
xy
6537213592340
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5923406537213
GeoHash
u67z3y5vks
GeoDNA
eaagcgtcccagcccgttctcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Bjuddby
Socken:
Blacksta socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: