Runinskrifter.net

305

Även känd som B 762, L 817a, L 989.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9D2E4, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 12′ 9.8″17° 48′ 2.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65663241614013
SWEREF99TM
xy
6565984659933
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6599336565984
GeoHash
u6s8v1d0gf
GeoDNA
eaagctagtgtacggacggggc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 11′ 52.8″17° 48′ 5.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65658001614078
SWEREF99TM
xy
6565461660005
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6600056565461
GeoHash
u6s8v0dv24
GeoDNA
eaagctagtgtacgggcgctag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Söderby (nu Lindhov) el. Tumba
Socken:
Botkyrka socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Uttran – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Uttran – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Nedre Söderby – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Uttran – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M025944 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö305 Söderby – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1930-07-05
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Uttran år 1959 – Fotograf: Ivar Schnell/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1959
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: