Runinskrifter.net

276

Även känd som B 699, L 955.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7, C9D5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 31.4″17° 2′ 3.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65845011569869
SWEREF99TM
xy
6583620615585
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6155856583620
GeoHash
u6s1g8gyy2
GeoDNA
eaagctagggacctggcccctc

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i södra ytterväggen.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Strängnäs domkyrka
Socken:
Strängnäs
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025875 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: