Runinskrifter.net

22

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C9, C10D3E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 59′ 54.2″17° 39′ 51.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65433431606853
SWEREF99TM
xy
6542924653053
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6530536542924
GeoHash
u6kx9uqf8b
GeoDNA
eaagctgacaaatctttatcga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Håga
Socken:
Mörkö socken
Härad:
Hölebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM X3525-78 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X733-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1921
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X718-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1921
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: