Runinskrifter.net

172

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C4D1E6F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 52′ 1.9″17° 15′ 26.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65281511583787
SWEREF99TM
xy
6527459630178
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6301786527459
GeoHash
u6kqbsqqpq
GeoDNA
eaagctgaacgaacgttaactt

Lokalisering:

Placering:
I väggen av östra tornmuren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tystberga kyrka
Socken:
Tystberga socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025756 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: