Runinskrifter.net

166

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C9, C10D1E10F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 9.5″17° 5′ 43.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65319091574370
SWEREF99TM
xy
6531102620720
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6207206531102
GeoHash
u6kpj4bsf2
GeoDNA
eaagctgaaacgtgagaacggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Grinda
Socken:
Spelviks socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenar – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstenar vid Grinda ca 1947 – Fotograf: Harald Faith-Ell; Sörmlands museum; 1947
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Grinda år 1958 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1958
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Sörmlands museum; 1959
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstenar vid Grinda år 1959 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1959
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstenar vid Grinda år 1959 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1959
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö166 Grinda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Grinda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Grinda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö166 Grinda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö166 Grinda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: