Runinskrifter.net

126

Även känd som Bautil 813, Liljegren 864.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 51′ 13.5″17° 9′ 26.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65265351578043
SWEREF99TM
xy
6525774624456
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6244566525774
GeoHash
u6kny6j850
GeoDNA
eaagctgaaatcagctgttggt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Fagerlöt, Hamra skog
Socken:
Bogsta socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1080

Övriga anmärkningar:

Otterbjörk (1983:35f) tolkar ilin--r som Ærinvar.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025933 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: