Runinskrifter.net

Ög 62

Tidigare känd som Ög ATA4401/63, Ög N283.

Även känd som B 908, L 1175.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråröd granit
Nyckelord:
sten: granit, gråröd granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C1D1E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 25′ 37.8″15° 6′ 44.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64784401459525
SWEREF99TM
xy
6476276506567
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5065676476276
GeoHash
u66srukdcr
GeoDNA
eaagcgtacgttccttgataga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 55.4″15° 4′ 57.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64752901457747
SWEREF99TM
xy
6473106504827
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5048276473106
GeoHash
u66sppnv3b
GeoDNA
eaagcgtacgtttaactgctag

Lokalisering:

Placering:
Den bevarade delen finns i S:ta Ingrids kloster, Skänninge.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Biskopsberga
Socken:
Allhelgona socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: