Runinskrifter.net

Ög 124 †

Även känd som B 842, L 1142.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C6, C7, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 39.8″15° 33′ 26.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64727501485500
SWEREF99TM
xy
6470900532597
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5325976470900
GeoHash
u67h452dbv
GeoDNA
eaagcgtcaggtggaagataga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lambohov
Socken:
Slaka socken
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: