Runinskrifter.net

Material ‘rödaktig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på rödaktig granit (24):