Runinskrifter.net

U 941

Förhållanden:

Har fragment U Fv1973;198C och U NOR1995;19.

Objektuppgifter:

Föremål:
4 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 34.6″17° 38′ 10.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66392191602602
SWEREF99TM
xy
6638716647642
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6476426638716
GeoHash
u6ss9347e4
GeoDNA
eaagctagcggatgtatggcac

Lokalisering:

Placering:
I Upplandsmuseet (UM26264:2, UM26411, UM27901, UM39183).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala, kv. Torget
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

I delen som hittades 1994 fanns färg bevarad i ristningslinjerna.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fragment av runsten U941 inmurad i Franciskanklostrets västra länga, kvarteret Torget, Uppsala, sannolikt 1937 – 1937-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1962. Runsten U 941 – 1962-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Klostergården. Runstensfragment, F177, i norra väggen. Från söder – 1971-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Klostergården. Runstensfragment, F177, i norra väggen. Från söder – 1971-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fragment av runsten U941 tillvaratagna i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Detalj av fragment av runsten U941 tillvarataget i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Detalj av fragment av runsten U941 tillvarataget i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Detalj av fragment av runsten U941 tillvarataget i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Detalj av fragment av runsten U941 tillvarataget i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fragment av runsten U941 tillvaratagna i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Detalj av fragment av runsten U941 tillvarataget i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fragment av runsten U941 tillvaratagna i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Detalj av fragment av runsten U941 tillvarataget i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Detalj av fragment av runsten U941 tillvarataget i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fragment av runsten U941 tillvaratagna i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fragment av runsten U941 tillvarataget i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fyra fragment av runsten U941 tillvaratagna i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: