Runinskrifter.net

U Fv1971;213B

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravsten eller gavelhäll till gravkista
Nyckelord:
gavelhäll, grav, gravkista, gravsten, häll, kista, sten
Material:
Rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 15.5″17° 55′ 34.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66038451619984
SWEREF99TM
xy
6603565665448
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6654486603565
GeoHash
u6sdxymruq
GeoDNA
eaagctagtatctcctgcacca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 14.6″17° 55′ 19.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66038091619760
SWEREF99TM
xy
6603526665225
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6652256603526
GeoHash
u6sdxy6qry
GeoDNA
eaagctagtatctccgtaactt

Lokalisering:

Placering:
I gravkapellet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hammarby kyrka
Socken:
Hammarby socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, endast ett kors.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: