Runinskrifter.net

Sm SvS1973;4

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 33′ 21.7″15° 6′ 31.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63814201458303
SWEREF99TM
xy
6379290506502
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5065026379290
GeoHash
u64xrvcb1r
GeoDNA
eaagcgtgcactcctaacttgg

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Mellby kyrka
Socken:
Mellby socken
Härad:
Södra Vedbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Övriga anmärkningar:

Funnen i sakristians östra grund vid restaureringen 1968.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Mellby kyrka"@sv – Hallgren, Sören"@sv; Hallgren, Sören"@sv; 2021-03-30"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: