Runinskrifter.net

U 834

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 45′ 4.5″17° 10′ 18.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66265201576830
SWEREF99TM
xy
6625708622034
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6220346625708
GeoHash
u6s5yv2hk9
GeoDNA
eaagctaggaccactagaagtg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 45′ 4.4″17° 10′ 21.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66265181576878
SWEREF99TM
xy
6625707622082
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6220826625707
GeoHash
u6s5yv2u0s
GeoDNA
eaagctaggaccactagactgg

Lokalisering:

Placering:
I Nysätra södra kyrkogårdsmur.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nysätra skola
Socken:
Nysätra socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Stille (1999b:72f) anser att U 832-U 834 hör till samma sten och läser ... -uk ... [...a · sta... ...] ... ...- at · f... [...i · sal · ...], vilket tolkas "... ok ... [letu ræisa stæin] ... at ... [Guð hialpi] sal ..."

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.