Runinskrifter.net

Vs 10

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som L 1017.

Förhållanden:

Parsten till Vs 9.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 22.5″16° 29′ 37.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66079191538900
SWEREF99TM
xy
6606654584344
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5843446606654
GeoHash
u6edzrfqkx
GeoDNA
eaagcgcttatccacacaactg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Saltängsbron
Socken:
Västerås (tidigare: Lundby socken)
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, ett rundjur med långt utdragen nacktofs.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Saltängsbron. Runsignum: Vs 9, Vs 10"@sv – Lagergren, Nils, Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Bureus, Johannes, Okänd, Hofberg, Johan Herman"@sv; Lagergren, Nils, Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Bureus, Johannes, Okänd, Hofberg, Johan Herman"@sv; 1959-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: