Runinskrifter.net

Vs 1

Förhållanden:

Parsten till Vs 2.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå och rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, grå och rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 45.1″16° 20′ 32.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65992561530419
SWEREF99TM
xy
6597891575972
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5759726597891
GeoHash
u6edecujte
GeoDNA
eaagcgcttagctttcaaagca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Stora Rytterns kyrkoruin
Socken:
Rytterne socken
Härad:
Snevringe härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Övriga anmärkningar:

Parsten till Vs 2.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: