Runinskrifter.net

U 234

Förhållanden:

Är ett fragment av U 235.

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Är samma sten som U 235/199 (Lerche Nielsen 2005, jämför Westlund 1980).

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: