Runinskrifter.net

Korsform A6, enligt Lager

A6
1010–1080
Korsform A6

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (6):