Runinskrifter.net

86

Även känd som B 766, L 993.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast block
Nyckelord:
block
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C4D2E8F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 17′ 19.2″16° 6′ 27.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65742351517240
SWEREF99TM
xy
6572721563101
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5631016572721
GeoHash
u6e3q91jx6
GeoDNA
eaagcgctgtctatgagtagcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Södra Åby ägor
Socken:
Västermo socken
Härad:
Västerrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Torshammare och torsmask(?).

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025824 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: