Runinskrifter.net

83 †

Även känd som B 761, L 987.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9, C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 32.7″16° 20′ 19.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65895871530291
SWEREF99TM
xy
6588225575961
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5759616588225
GeoHash
u6ed5f1s14
GeoDNA
eaagcgcttagtttcggtcggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tumbo kyrka
Socken:
Tumbo socken
Härad:
Västerrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM X1082-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1925-07-16
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö84 Tumbo kyrka – Wallenberg, Berit; Riksantikvarieämbetet; 1940-05-16
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: