Runinskrifter.net

47

Även känd som B 767, L 896.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D2E6, E10F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 50′ 38.7″16° 45′ 3.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65250551554602
SWEREF99TM
xy
6524013601042
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6010426524013
GeoHash
u67yv0jxsu
GeoDNA
eaagcgtccctacggtgtcaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vålsta
Socken:
Nykyrka socken
Härad:
Jönåkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Baksidan pryds av ett stort konstrikt kors.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologi – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: