Runinskrifter.net

37

Även känd som Bautil 776, Liljegren 850.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C6, C7D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 58′ 12.5″17° 25′ 32.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65398391593211
SWEREF99TM
xy
6539256639458
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6394586539256
GeoHash
u6krkx0vyj
GeoDNA
eaagctgaaccgacaaggctcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vappersta
Socken:
Trosa-Vagnhärad (tidigare: Vagnhärads socken)
Härad:
Hölebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sö37 Kristinedal – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö37 Kristinedal – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö37 Kristinedal – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: