Runinskrifter.net

363

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B2C4D2E8F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 34.4″16° 20′ 21.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65896401530312
SWEREF99TM
xy
6588278575981
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5759816588278
GeoHash
u6ed5f1yf4
GeoDNA
eaagcgcttagtttcggtccgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tumbo kyrka
Socken:
Tumbo socken
Härad:
Västerrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: