Runinskrifter.net

344

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D3E4, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 14′ 17.6″17° 35′ 41.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65699441602151
SWEREF99TM
xy
6569459648032
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6480326569459
GeoHash
u6s8brur87
GeoDNA
eaagctagtggaaaccaaacaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Kiholm
Socken:
Västertälje socken
Härad:
Öknebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kiholm – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Kiholm – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Kiholm – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Kiholm – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Kiholm – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sö344 Kiholm – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1930-06-20
PD
URI | Kringla | Källa
Sö344 Kiholm – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1930-06-20
PD
URI | Kringla | Källa
Sö344 Kiholm – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1930-06-20
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: