Runinskrifter.net

302

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C8D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 13′ 59.8″17° 42′ 24.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65695721608543
SWEREF99TM
xy
6569164654426
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6544266569164
GeoHash
u6s8fzjduj
GeoDNA
eaagctagtggcacccgttata

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Bergaholm
Socken:
Salems socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bergaholm – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sö302 Bergaholm – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö302 Bergaholm – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö302 Bergaholm – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö302 Bergaholm – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö302 Bergaholm – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö302 Bergaholm – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2009-05-13
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: