Runinskrifter.net

280

Även känd som B 700, L 958.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1E8, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 30.7″17° 2′ 7.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65844791569935
SWEREF99TM
xy
6583599615651
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6156516583599
GeoHash
u6s1g8uv93
GeoDNA
eaagctagggacctgtaactaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Strängnäs domkyrka
Socken:
Strängnäs
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025877 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025878 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025880 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1926
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X2694-78 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1926
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö280 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö280 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö280 Strängnäs domkyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-11
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: