Runinskrifter.net

255

Objektuppgifter:

Föremål:
Bergvägg
Nyckelord:
bergvägg, vägg
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B3D1E1, E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 56′ 58.0″17° 55′ 28.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65383361621978
SWEREF99TM
xy
6538101668234
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6682346538101
GeoHash
u6kxrgkm24
GeoDNA
eaagctgacactctccgaatag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Vidby
Socken:
Ösmo socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runristning – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runristning i Ösmo. – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: