Runinskrifter.net

167

Även känd som Bautil 817, Liljegren 872.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3D1E6, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 31.9″17° 4′ 18.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65325761572990
SWEREF99TM
xy
6531752619332
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6193326531752
GeoHash
u6kphkp31b
GeoDNA
eaagctgaaacggattttgtag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Landshammar
Socken:
Spelviks socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Prydes på framsidan av ett ansikte och på sidan av ett kors.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025603 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1942
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025604 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1942
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM B1-153 – Sörmlands museum; 1976
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM B1-150 – Sörmlands museum; 1976
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: