Runinskrifter.net

Ög 94

Även känd som B 886, B 1151, L 1184.

Förhållanden:

Har fragment Ög Fv1975;174.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 18′ 36.9″14° 54′ 40.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64655551447602
SWEREF99TM
xy
6463255494804
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4948046463255
GeoHash
u66eer41g1
GeoDNA
eaagcgtataactacatgggac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Harstads ödekyrkogård
Socken:
Väderstads socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Övriga anmärkningar:

Gustavson (Fv 1975:176) föreslår att u-auk kan läsas utruk och tolkas Otrygg, jämför Owe 1996b:78. Runföljden placeras under Otolkade belägg i NRL, s. 303.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: