Runinskrifter.net

Ög 42

Även känd som B 909, L 1150.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 26′ 37.1″15° 15′ 55.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64801901468479
SWEREF99TM
xy
6478133515495
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5154956478133
GeoHash
u66u7r7fy3
GeoDNA
eaagcgtactgtcacatctctc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Örevad
Socken:
Älvestads socken
Härad:
Bobergs härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög42 Örevad – Fotograf, Okänd; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Ög42 Örevad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög42 Örevad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög42 Örevad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög42 Örevad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: