Runinskrifter.net

Ög 203

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C2D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 42.1″15° 15′ 2.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64729291467554
SWEREF99TM
xy
6470864514658
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5146586470864
GeoHash
u66u553ntm
GeoDNA
eaagcgtactgttgaagcaata

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 21′ 20.3″15° 15′ 31.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64703921468005
SWEREF99TM
xy
6468334515139
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5151396468334
GeoHash
u66ggpr41j
GeoDNA
eaagcgtatcaccaactcgagg

Lokalisering:

Placering:
Rest öster om kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gottlösa
Socken:
Veta socken
Härad:
Vifolka härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Flyttades 2007.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: