Runinskrifter.net

Ög 183

Även känd som B 922, L 1147.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B3C5, C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 27′ 22.0″15° 27′ 10.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64815081479427
SWEREF99TM
xy
6479581526422
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5264226479581
GeoHash
u66ux9s7eb
GeoDNA
eaagcgtacttcttgcaggcac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kärrsjö
Socken:
Ledbergs socken
Härad:
Valkebo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: