Runinskrifter.net

Ög 162

Förhållanden:

Parsten till Ög Fv1970;310.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C9D1E10F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 35′ 4.4″15° 56′ 42.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64957701508133
SWEREF99TM
xy
6494181554944
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5549446494181
GeoHash
u67m6bfzc6
GeoDNA
eaagcgtcatatattgcaccaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kullerstads bro
Socken:
Kullerstads socken
Härad:
Memmings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Parsten till Ög Fv1970;310.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög162 Kullerstad – Wallenberg, Berit; Riksantikvarieämbetet; 1930-08-28
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: